Imamët e Shkodrës, hytbe dhe lutje masive për t’u distancuar nga haramet

Imamët e Shkodrës, hytbe dhe lutje masive për t’u distancuar nga haramet