Lutje masive për pendim dhe falje në të gjitha xhamitë e Shkodrës

Lutje masive për pendim dhe falje në të gjitha xhamitë e Shkodrës