U shfaq dokumentari: “Rruga për në Mekë”

U shfaq dokumentari: “Rruga për në Mekë”