Nisëm vullnetare nga institucionet vendore për pastrimin e varrezave myslimane “Komane”

Nisëm vullnetare nga institucionet vendore për pastrimin e varrezave myslimane “Komane”