Nisi cikli i ri i mexhliseve të hadithit, “Zekati i diturisë”

Nisi cikli i ri i mexhliseve të hadithit, “Zekati i diturisë”