Përmbyllet cikli i mexhliseve “Zekati i diturisë”

Përmbyllet cikli i mexhliseve “Zekati i diturisë”