Dr. Zekerija Bajrami ligjëroi në tribunën kushtuar haxhilerëve shkodranë

Dr. Zekerija Bajrami ligjëroi në tribunën kushtuar haxhilerëve shkodranë