Myftinia Shkodër dhe fondacioni “Mirënjohja” ndihmojnë banorët e zonës së Oblikës(3)

Myftinia Shkodër dhe fondacioni “Mirënjohja” ndihmojnë banorët e zonës së Oblikës(3)