Myftinia Shkodër dhe fondacioni “Mirënjohja” ndihmojnë banorët e zonës së Oblikës(7)

Myftinia Shkodër dhe fondacioni “Mirënjohja” ndihmojnë banorët e zonës së Oblikës(7)