Takim vlerash me studiuesn e shquar Xhemal Balla

Takim vlerash me studiuesn e shquar Xhemal Balla