Imamët e Shkodrës, hytbe dhe lutje për Halebin

Imamët e Shkodrës, hytbe dhe lutje për Halebin