Programi i qarkullimit të hatibëve për periudhën 26 prill – 31 maj 2024 në disa xhami të qytetit

Programi i qarkullimit të hatibëve për periudhën 26 prill – 31 maj 2024 në disa xhami të qytetit

Në tabelën e mëposhtme, gjeni listën e xhamive dhe emrat e hoxhallarëve të nderuar, pjesë e programit të qarkullimit në disa xhami të qytetit, për periudhën 26 prill – 31 maj 2024.

Ky është një program i përvitshëm, që ka për qëllim gjallërimin e jetës fetare në xhamitë tona, këmbimin e eksperiencave në mesin e imamëve tanë, përhapjen e mesazheve dhe këshillave të urta e të domosdoshme për komunitetin.

Ky program do të vazhdojë inshallah edhe në xhami të tjera të qytetit dhe të fshatit.