Takim pune rreth gjallërimit të jetës fetare pas Muajit Ramazan

Takim pune rreth gjallërimit të jetës fetare pas Muajit Ramazan

Takim pune rreth gjallërimit të jetës fetare pas Muajit Ramazan

Ditën e martë, më 23 prill 2024, Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed B. Sytari, zhvilloi një takim pune me një grup imamësh të qytetit, me të cilët diskutoi rreth gjallërimit të jetës fetare në xhamitë e Shkodrës, sidomos pas Muajit të Begatë të Ramazanit dhe në prag të sezonit veror.

U diskutua rreth lajmërimit të programit të ri të derseve javore, një traditë e kahershme e imamëve dhe xhamive të Shkodrës, me theks te dersi i ditës së xhuma, por jo vetëm.

Njëkohësisht u vu theksi edhe tek përmbajtja e hytbes së ditës së xhuma, koha e saj dhe përqendrimi tek temat që lidhen me familjen, moralin, tregtinë, hallallin dhe haramin, çështjet e rinisë dhe edukimit, etj.

Me këtë rast, Myftiu dhe imamët e nderuar, diskutuan edhe rreth programit të ri të qarkullimit të disa hatibëve në disa prej xhamive të qytetit, që nis nga e xhumaja e ardhshme, më 26/4/2024 dhe vazhdon për disa javë, program që do të vijojë me mbarësinë e Allahut edhe me xhami të tjera të qytetit dhe fshatit.

Imamët dhanë mendimet e tyre të vyera, si dhe diskutuan rreth detajeve të këtij takimi, duke e pasuruar atë me ide dhe alternativa në dobi të punës së përbashkët.