Secili të rregullojë veten, të lutet për mirëqenien dhe të mos bëhet palë me të keqen!

Secili të rregullojë veten, të lutet për mirëqenien dhe të mos bëhet palë me të keqen!