Ligjërata mbi shembullin e Resulull-llahut (a.s.) gjallërojnë xhamitë e Shkodrës

Ligjërata mbi shembullin e Resulull-llahut (a.s.) gjallërojnë xhamitë e Shkodrës