Fragmente nga përcjellja e haxhilerëve shkodranë në fillim shekullin 20 (4)

Fragmente nga përcjellja e haxhilerëve shkodranë në fillim shekullin 20 (4)