Xhamia “Ebu Bekër”, dëshmitare e një takimi të begatë ndërfetar

Xhamia “Ebu Bekër”, dëshmitare e një takimi të begatë ndërfetar