Myftinia  Shkodër dhe fondacioni “Mirënjohja” ndihmojnë banorët e Rrushkullit(7)

Myftinia  Shkodër dhe fondacioni “Mirënjohja” ndihmojnë banorët e Rrushkullit(7)