“Bejtuz-Zekat” e Kuvajtit, interesim për Shkodrën

“Bejtuz-Zekat” e Kuvajtit, interesim për Shkodrën