Sofra e iftarit me nxënësit e mejtepit të xhamisë dhe Qendrës Kulturore, Oblikë

Sofra e iftarit me nxënësit e mejtepit të xhamisë dhe Qendrës Kulturore, Oblikë