Shoqata Bamirëse “VATAN”, pranë besimtarëve të Myftinisë Shkodër

Shoqata Bamirëse “VATAN”, pranë besimtarëve të Myftinisë Shkodër