Në xhaminë e fshatit Shirq-Mushan, ku fëmijët mbajnë të ndezur pishtarin e amanetit të baballarëve!

Në xhaminë e fshatit Shirq-Mushan, ku fëmijët mbajnë të ndezur pishtarin e amanetit të baballarëve!