U zhvillua takimi periodik i imamëve dhe muezinëve të Shkodrës

U zhvillua takimi periodik i imamëve dhe muezinëve të Shkodrës