Këshilli i Myftinisë diskutoi rreth rritjes së aktivitetit thirrës

Këshilli i Myftinisë diskutoi rreth rritjes së aktivitetit thirrës