Përkujtohet historia e lavdishme e mbrojtjes së Shkodrës, 1912-1913

Përkujtohet historia e lavdishme e mbrojtjes së Shkodrës, 1912-1913