Winterthur, një Natë e Madhe që na mbuloi me Paqe…

Winterthur, një Natë e Madhe që na mbuloi me Paqe…