Hatmeja e Kur’anit, mexhlisi i begatë i Muajit Ramazan

Hatmeja e Kur’anit, mexhlisi i begatë i Muajit Ramazan