“Jeta e Pejgamberit (a.s), rëndësia e studimit të saj në aktivitetin e thirrësit islam” – rifillon trajnimi me imamët e Myftinisë Shkodër

“Jeta e Pejgamberit (a.s), rëndësia e studimit të saj në aktivitetin e thirrësit islam” – rifillon trajnimi me imamët e Myftinisë Shkodër