U zhvillua konferenca e 9-të vjetore e imamëve me temë: “30 vjet Sfida, Sakrificë, Besim”

U zhvillua konferenca e 9-të vjetore e imamëve me temë: “30 vjet Sfida, Sakrificë, Besim”