Zhvillohet konferenca e 10-të vjetore e imamëve me temë: “KURANI, MREKULLIA UDHËZUESE”

Zhvillohet konferenca e 10-të vjetore e imamëve me temë: “KURANI, MREKULLIA UDHËZUESE”