Sofra e iftarit me nxënësit e mejtepit të xhamisë Shirq-Mushan

Sofra e iftarit me nxënësit e mejtepit të xhamisë Shirq-Mushan