Përfundoi cikli 1 i derseve me temë: “Feja është këshillë”

Përfundoi cikli 1 i derseve me temë: “Feja është këshillë”