“Familja dhe edukata fetare”, tribunë në xhaminë e Dudasit

“Familja dhe edukata fetare”, tribunë në xhaminë e Dudasit