42 haxhilerë nga Shkodra u nisën këtë vit për në tokat e shenjta!…

42 haxhilerë nga Shkodra u nisën këtë vit për në tokat e shenjta!…