Një grup studentësh, seminaristë katolikë të Milanos vizitojnë xhaminë e Parrucës

Një grup studentësh, seminaristë katolikë të Milanos vizitojnë xhaminë e Parrucës