Aktivitet përkujtimor në nder të H. Hilmi Hoxhës

Aktivitet përkujtimor në nder të H. Hilmi Hoxhës