Konferenca e 8-të vjetore e imamëve, mbi pozitat e gruas në Islam

Konferenca e 8-të vjetore e imamëve, mbi pozitat e gruas në Islam