Myftiu: “Mos të lejojmë t’i bjerë pluhuri mësimeve të Resulull-llahut!”

Myftiu: “Mos të lejojmë t’i bjerë pluhuri mësimeve të Resulull-llahut!”