Myftinia Shkodër dhe fondacioni “Mirënjohja” ndihmojnë banorët e zonës së Oblikës

Myftinia Shkodër dhe fondacioni “Mirënjohja” ndihmojnë banorët e zonës së Oblikës