Takim vlerash me studiuesn e shquar Xhemal Balla(7)

Takim vlerash me studiuesn e shquar Xhemal Balla(7)