Aktivitet përkujtimor, 31 vjet si sot, në xhaminë e Plumbit…

Aktivitet përkujtimor, 31 vjet si sot, në xhaminë e Plumbit…