Shkodër-Gostivar, një ditë prej atyre, që i japin jetës kuptime vlerash..!

Shkodër-Gostivar, një ditë prej atyre, që i japin jetës kuptime vlerash..!