“Rëndësia e studimit të trashëgimisë popullore në kulturën islame”

“Rëndësia e studimit të trashëgimisë popullore në kulturën islame”