Mbrëmje fetare dhe kulturore në oborrin e xhamisë “Ebu Bekër”

Mbrëmje fetare dhe kulturore në oborrin e xhamisë “Ebu Bekër”