Aktiviteti i madh i Konkursit të 10-të me nxënësit e mejtepeve të xhamive të Shkodrës

Aktiviteti i madh i Konkursit të 10-të me nxënësit e mejtepeve të xhamive të Shkodrës