Në xhaminë “Ebu Bekër” u zhvillua ceremonia e mbylljes së Kursit Veror “Buz’qesh”

Në xhaminë “Ebu Bekër” u zhvillua ceremonia e mbylljes së Kursit Veror “Buz’qesh”