Veprimtari verore argëtuese me nxënësit e kurseve fetare në Rrjoll

Veprimtari verore argëtuese me nxënësit e kurseve fetare në Rrjoll