Veprimtari argëtuese në Reç me nxënësit e mejtepeve të xhamive Oblikë dhe Muriqan

Veprimtari argëtuese në Reç me nxënësit e mejtepeve të xhamive Oblikë dhe Muriqan