Në xhaminë e Trushit këndohet Mevludi Sherif

Në xhaminë e Trushit këndohet Mevludi Sherif