Myftiu i Shkodrës: “Me dashtë vendin tënd dhe tokën tënde, është natyrë me të cilën të ka sjellë Zoti në këtë botë, si mëkëmbësin e Tij!”

Myftiu i Shkodrës: “Me dashtë vendin tënd dhe tokën tënde, është natyrë me të cilën të ka sjellë Zoti në këtë botë, si mëkëmbësin e Tij!”